Om du först har kollat vår manual och våra supportsidor för uppdateringar och inte heller har hittat någon lösning i vår FAQ nedan kan du be vårt team om hjälp.

 

 

1.) USB-minnet ska vara formaterat FAT16 eller FAT32.

2.) Ladda ner den senaste databasen (DB.BIN-filen).

3.) Den nedladdade filen (DB.BIN) måste kopieras till USB-minnet (viktigt! – Ingen undermapp, filen måste kopieras direkt till rotkatalogen).

4.) Koppla bort Navty P1 från strömförsörjningen och sätt in USB-stickan med hjälp av den medföljande USB-adaptern.

5.) Anslut strömmen och vänta, displayen visar information om att uppdateringsprocessen pågår och när den är klar.

6.) Koppla bort Navty P1 från strömförsörjningen.

7.) Ta bort USB-minnet.

8) Navty P1 är nu uppdaterad och redo att användas.

 

Skriv din fråga.
Ditt namn kommer endast att användas internt.