Jeśli najpierw sprawdziłeś nasze strony pomocy technicznej dotyczące instrukcji i aktualizacji, a nie znalazłeś rozwiązania w naszym FAQ poniżej, możesz poprosić o pomoc nasz zespół.

 

 

1.) Pamięć USB powinna być sformatowana w systemie FAT16 lub FAT32.

2.) Pobierz najnowszą bazę danych (plik DB.BIN).

3.) Pobrany plik (DB.BIN) musi zostać skopiowany do pamięci USB (Ważne! – Brak podfolderów, plik musi zostać skopiowany bezpośrednio do katalogu głównego).

4.) Odłącz Navty P1 od zasilania i włóż pamięć USB za pomocą dołączonego adaptera USB.

5.) Podłącz zasilanie i poczekaj, na wyświetlaczu pojawi się informacja, że proces aktualizacji jest w toku, a także kiedy się zakończy.

6.) Odłącz Navty P1 od zasilania.

7.) Odłącz pamięć USB.

8) Navty P1 jest teraz zaktualizowany i gotowy do użycia.

 

Napisz swoje pytanie.
Twoje nazwisko będzie używane tylko wewnętrznie.