Ако първо сте разгледали ръководството ни и актуализирате страниците за поддръжка и не сте намерили решение в нашите ЧЗВ по-долу, можете да помолите нашия екип за помощ.

 

 

1.) USB паметта трябва да бъде форматирана като FAT16 или FAT32.

2.) Изтеглете най-новата база данни (DB.BIN файл).

3.) Изтегленият файл (DB.BIN) трябва да се копира на USB паметта (Важно! – Без подпапки, файлът трябва да се копира директно в главната директория)

4.) Изключете Navty P1 от захранването и поставете USB паметта, като използвате доставения USB адаптер.

5.) Свържете захранването и изчакайте, след което на дисплея ще се появи информация, че процесът на актуализация тече, както и кога ще приключи.

6.) Изключете устройството Navty P1 от захранването.

7.) Извадете USB паметта.

8) Navty P1 вече е актуализиран и готов за използване.

 

Напишете въпроса си.
Вашето име ще бъде използвано само за вътрешни цели.